आयुर्योग

Het doel van AyurYog is om de maatschappij gezonder en bewuster te maken. Door middel van een passend dieet, een gezonde levenstijl- en ritme, discipline, kruiden en Yog.

Het woord AyurYog (आयुर्योग) bestaat uit 2 delen: Ayur en Yog. Ayur stamt af van het Sanskriet woord Ayus en betekent leven. Yog heeft meerdere betekenissen, een betekenis hiervan is verenigen.

Veelal denken mensen bij Yog aan fysieke oefeningen, echter dit is maar een klein deel van Yog. Belangrijker zijn de leefregels en discipline die hierbij komen kijken.

In verkeer met cliënten gelden de bepalingen, de beroepscode en het tuchtrecht van de Stichting Tuchtrecht Complementaire Zorg (TCZ) en vanuit de Wkkgz via Quasir met de Geschillencommissie Zorggeschil

Bij een klacht over een behandeling wordt eerst getracht dit met u te bespreken. Ook is het mogelijk een onafhankelijke klachtenfunctionaris in te schakelen.

Deze kan ondersteuning bieden bij formulering van de klacht of bij onvrede en helpt bij het zoeken naar oplossingen. De therapeut heeft het recht om hiervan op de hoogte gesteld te worden. De praktijk is hiervoor aangesloten bij Quasir.

Als de inzet van de klachtenfunctionaris of de wijze waarop uw onvrede of klacht is afgehandeld voor u onbevredigend is, dan kunt u zich wenden tot de Geschillencommissie Zorggeschil.

Voor meer informatie kijk je op de website van mijn beroepsvereniging VBAG. Bij een klacht over een behandeling wordt eerst getracht dit met u te bespreken. Komen wij er samen niet uit dan kunt u op de volgende pagina meer informatie vinden:

https://vbag.nl/consument/klachten-en-geschillen/